• Phó Phòng Nhân Sự

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn.com Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn những giải pháp về nhân sự đặc biệt là.....

  Tìm kiếm tương tự
 • Phó Phòng Nhân Sự

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn.com Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn những giải pháp về nhân sự đặc biệt là.....

  Tìm kiếm tương tự
 • Phó Phòng Nhân Sự

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn...

  Tìm kiếm tương tự
 • Chuyên Viên Kế Hoạch Và Chất Lượng

  NIC Group

  Mô Tả Công Việc - Đánh giá, kiểm soát, tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận...

  Tìm kiếm tương tự
 • Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo

  NIC Group

  Mô Tả Công Việc Thực hiện các công việc tuyển dụng theo yêu cầu của công ty, - Tìm kiếm, sàng lọc, đánh giá, phỏng vấn lựa chọn ứng viên phù hợp và gửi báo cáo tới BGĐ và GĐ Nhân sự - Phối hợp với các phòng...

  Tìm kiếm tương tự
 • Chuyên Viên Kế Hoạch Chất Lượng

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn.com Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn những giải pháp về nhân sự đặc biệt là.....

  Tìm kiếm tương tự
 • Trưởng Phòng Nhân Sự Và Đào Tạo

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn.com Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn những giải pháp về nhân sự đặc biệt là.....

  Tìm kiếm tương tự
 • Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn.com Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn những giải pháp về nhân sự đặc biệt là.....

  Tìm kiếm tương tự
 • Chuyên Viên Kế Hoạch Chất Lượng

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn...

  Tìm kiếm tương tự
 • Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng

  NIC Group

  NIC Group Tầng 3, 108 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng www.nicvn...

  Tìm kiếm tương tự
Gửi kết quả này cho bạn bè: