Solr service not responding.

Link Rrferer:
Request: www.vieclam86.com/tuyen-dung-cua-Chi+Nh%C3%A1nh+C%C3%B4ng+Ty+TNHH+Shoei+Vi%E1%BB%87t+Nam+T%E1%BA%A1i+B%E1%BA%AFc+Ninh

Solr Vieclam86 có vấn đề, vui lòng kiểm tra tại: Class: SearchController
Function:getData
Line:690

Thông tin câu lệnh truy vấn


Condition:
company_name:"Chi Nhánh Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh"

Params:

Array
(
  [fq] => Array
    (
      [0] => status:(1 2)
      [1] => update_time:[1469693098 TO 1472285098]
    )

  [facet] => true
  [facet.mincount] => 1
  [facet.field] => Array
    (
      [0] => option_26
      [1] => option_21
      [2] => source_id
    )

  [facet.query] => Array
    (
      [0] => update_time:[1472198698 TO 1472285098]
      [1] => update_time:[1471680298 TO 1472285098]
      [2] => update_time:[1471075498 TO 1472285098]
      [3] => update_time:[1469693098 TO 1472285098]
    )

  [hl] => on
  [hl.fl] => short, name
  [hl.simple.pre] => 
  [hl.simple.post] => 
  [hl.fragsize] => 0
  [fl] => *
  [sort] => Array
    (
      [0] => update_time desc
    )

)