Solr service not responding.

Link Rrferer:
Request: www.vieclam86.com/295494/tuyen-gap-hoa-vien-kien-truc.html

Solr Vieclam86 có vấn đề, vui lòng kiểm tra tại: Class: JobController
Function:getRelateJob
Line:242

Thông tin câu lệnh truy vấn


Condition:
{!boost b=$dateboost v=$qq defType=dismax} AND -id:295494

Params:

Array
(
  [defType] => dismax
  [qf] => name^10 content^4 option_23^2
  [qq] => +Tuyển +Gấp +Họa +Viên +Kiến +Trúc
  [fq] => Array
    (
      [0] => created:[1470060628 TO 1472652628]
      [1] => status:(1 2)
    )

  [sort] => Array
    (
      [0] => update_time desc
    )

)