Solr service not responding.

Link Rrferer:
Request: www.vieclam86.com/11336151/tuyen-lao-dong-pho-thong-sinh-vien-lam-te-t-giup-viec-gia-dinh-la-m-te-t-2014.html

Solr Vieclam86 có vấn đề, vui lòng kiểm tra tại: Class: JobController
Function:getRelateJob
Line:242

Thông tin câu lệnh truy vấn


Condition:
{!boost b=$dateboost v=$qq defType=dismax} AND -id:11336151

Params:

Array
(
  [defType] => dismax
  [qf] => name^10 content^4 option_23^2
  [qq] => +TUYỂN +LAO +ĐỘNG +PHỔ +THÔNG, +SINH +VIÊN +LÀM +TẾT, +GIÚP +VIỆC +GIA +ĐÌNH +LÀM +TẾT +2014
  [fq] => Array
    (
      [0] => created:[1472483985 TO 1475075985]
      [1] => status:(1 2)
    )

  [sort] => Array
    (
      [0] => update_time desc
    )

)